Avicultorul 1(2017)

DIN SUMAR:

  • Necesitatea unor reglementări UE privind combaterea practicilor comerciale neloiale între statele member / We need rules against unfair trade practices between EU member states 
  • Competitivitatea din sectorul producţiei de ouă / How to be competitive in egg production
  • Obţinerea alimentelor funcţionale, o tendinţă inovatoare pentru industria aviară / Functional food production is being a ground-breaking way for poultry industry
  • Gânduri alese la aniversarea unui prieten drag: Prof. univ. dr. ing. ILIE VAN - 65 ani / Precious thoughts at a dear friend’s anniversary: Prof. Univ. Dr. ILIE VAN – 65 years
  • Reformularea fracţiei nedigerabile de nutrienţi cu enzyme / Reformulate non-digestible nutrient fraction with enzymes
  • Mannanoligozaharidele în raţiile pentru păsări, o alternativă la antibiotice ca promotori de creştere / Mananoligosaccarides in poultry food is an alternative to antibiotics as growth promoters
  • Controlul micotoxinelor în fermele de păsări: de la mijloacele de diagnosticare la utilizarea eficientă a captatorilor de toxine / Mycotoxine control in poultry farms: from diagnostic tools to efficient use of toxin binders
  • Climatul optim din halele avicole cu un sistem de încălzire eficient / Optimum environment in poultry houses with efficient heating system
  • “Light flicker” - Ce este mai exact? / “Light flicker” – What exactly is?
  • Performanţe şi recorduri avicole 2016 / Poultry performance and records 2016

Link download pdf Avicultorul Magazin 1(2017)