Disponibilitate:
In Stock
Titlu:
Avicultorul Magazin 1(2015)
Autor(i):
Uniunea Crescătorilor de Păsări din România

Descriere

 AVICULTORUL MAGAZIN Nr. 1(2015)
Revista crescătorilor de păsări din România 

ISSN 2393-5006 (Print)
ISSN-L 2393-5006
Apariție trimestrială
Format: 205x290 mm
Nr. pagini: 64 color


DIN SUMAR:

• Anul 2015 va fi infernal pentru avicultura românească /2015 will be an infernal year for romanian poultry industry

• Piaţa produselor avicole în Uniunea Europeană 2007-2014 / Poultry products market in European Union in 2007-2014

• Globalizarea şi polarizarea / Globalization and polarization

• Importurile şi exporturile de produse avicole, ianuarie-noiembrie 2014 / Poultry products imports and exports during January-November 2014

• Vârsta de sacrificare a puilor de carne în anul 2014 / Broiler slaughtering age in 2014

• Scurt studiu asupra producerii şi comercializării cărnii de pasăre şi ouălor de consum în anii 2013-2014 / Study about poultry meat and table eggs production and marketing 2013-2014

• Aspecte practice privind folosirea noilor hibrizi de sorg boabe în alimentaţia, nutriţia păsărilor şi fabricarea nutreţurilor combinate / Useful aspects of using new sorghum hybrid grains in poultry feeding and feed milling

• European Crop Report 2014. Analiza principalelor materii prime produse și folosite în Europa / European Crop Report 2014. Analysis of main feed raw materials produced and used in Europe

• Calitatea materiilor prime utilizate în furaje este variabilă: cum putem face alegerea potrivită? Studiu NIR realizat de Adisseo în România în 2014 / Quality of raw materials used in feeds is variable: how could we choose right? NIR study performed by Adisseo in Romania in 2014

• Sănătatea intestinală şi profitabilitatea în avicultură / Guts health and profitability in poultry industry 

• Strategii de formulare a rețetelor furajere pentru puii de carne în anotimpul rece / Feed milling strategy for broilers during cold season

• Clapeta de admisie a aerului – cea mai importantă componentă a sistemului de ventilaţie / Air admission valve is most important piece of ventilation system

• Studiu de testare al efectului aditivului furajer probiotic „BIACTON” privind confirmarea eficienţei economice a administrării la broiler / Testing study of „BIACTON” probiotic feed additive concerning its economical efficiency for broilers

• Mari personalităţi din avicultura românească / Great personalities of the Romanian poultry industry

• Performanţe şi recorduri avicole 2014 / Poultry performances and records in 2014

Share