Disponibilitate:
In Stock
Titlu:
Avicultorul Magazin 1(2019)
Autor(i):
Uniunea Crescătorilor de Păsări din România

Descriere

 AVICULTORUL MAGAZIN Nr. 1(2019)
Revista crescătorilor de păsări din România 

ISSN 2393-5006 (Print)
ISSN-L 2393-5006
Apariție trimestrială
Format: 205x290 mm
Nr. pagini: 48 color


DIN SUMAR:

• Editorial: Sisteme de creştere a găinilor ouătoare în România și UE / Viewpoint: Layers production systems in Romania and EU

• Biosecuritatea în creșterea curcanilor / Biosecurity inturkey production

• Aviagen KFT urează bun venit noilor membri ai Cluburilor Ross 140 și 400 / Aviagen KFT welcoming new Ross 140 and Ross 400 club members

• E. coli este „un oportunist” / E. coli is “an opportunist”

• Resturile de celule bacteriene din intestine - O problemă sau un potențial ascuns? / Bacterial cell remains inside gut are a problem or a hidden possibility

• Evaluarea efectului Mycofix® Select în nutreţurile combinate comerciale contaminate cu Deoxinivalenol şi Ochratoxina A / Evaluating Mycofix® Select effect in mixed commercial poultry feeds contaminated with Deoxinivalenol and Ochratoxine A

• Beneficiile selenometioninei asupra proprietăților tehnologice și nutriționale la ouă / Seleno-methionine benefits for egg technological and nutritional properties

• Recircularea tulpinilor vaccinale pentru o protecție eficientă împotriva coccidiozei / Re-circulating vaccine strains for an efficient protection against coccidiosis

• Managementul sănătății intestinale / Gut health management

• Algele marine – o tehnologie patentată în slujba imunității și a producției / Sea algae – a patented technology for the benefit of immunity and production

• Scurtă istorie a hrănitorului avicol / Short history of poultry feeder

• Performanțe şi recorduri avicole: 2010-2018 / Poultry performances and records: 2010-2018

• In Memoriam: Ing. Grigore Muscalu / In Memoriam: Engineer Grigore Muscalu

Share