Disponibilitate:
In Stock
Titlu:
Avicultorul Magazin 2(2019)
Autor(i):
Uniunea Crescătorilor de Păsări din România

Descriere

 AVICULTORUL MAGAZIN Nr. 2(2019)
Revista crescătorilor de păsări din România 

ISSN 2393-5006 (Print)
ISSN-L 2393-5006
Apariție trimestrială
Format: 205x290 mm
Nr. pagini: 48 color


DIN SUMAR:

• Editorial: Tendințe mondiale în avicultură / Worldwide tendencies in poultry industry

• Rezistența microorganismelor la agenții antimicrobieni - o problemă de actualitate in sectorul zootehnic / Resistance of microorganisms to antimicrobial agents - a topical issue in the zootechnics

• CNNA 2019: Concursul (Inter)Național de Nutriție Animală, Timişoara, 15-16 Mai 2019, Ediția a VI-a / CNNA 2019: (Inter)National Animal Feeding Competition, Timişoara, 15-16 Of May 2019, VIth Edition

• Managementul sănătății intestinale. Enzimele: furajare pentru optimizarea performanțelor păsărilor / Gut health management. Enzymes: feed to optimize poultry performances

• Stimularea bacteriilor în scopul descompunerii fibrelor: o nouă strategie nutrițională / Bacteria stimulation to decompose fibers is a new feeding strategy

• Impactul biomasei bacteriene și pierderea de proteine endogene / Bacterial biomass impact and endogen protein damage

• Îmbunătățirea activității intestinale la păsări cu o tulpină specifică - Bacillus subtilis - pentru o performanță mai bună / Improving poultry gut activity with a specific strain - Bacillus subtilis - for better performances

• Deoxinivalenolul și fumonisinele: impactul lor asupra sănătății tractului intestinal al păsărilor / Impact of deoxinivalenol and fumonisins on poultry gut health

• Valoarea nutritivă a cărnii de pui, comparativ cu cea a cărnii de raţă, a celei de gâscă şi de struţ / Nutritive value of duck, goose and ostrich meat compared to chicken meat

• Temperatura – factor determinant al eficienței fermei avicole / Temperature is a key factor of poultry farm efficiency

• Performanțe şi recorduri avicole: Trim. I 2011 – Trim. I 2019 / Poultry performances and peak ouputs I-st Quarter 2011 – I-st Quarter 2019

Share