Controlul şi calitatea cărnii de pasăre

Întrucât producţia avicolă industrială din România este integrată pe verticală de la înmulţirea pasărilor şi până la abatorizarea şi procesarea cărnii de pasăre, la nivelul fiecărui stadiu de producţie sunt verificate următoarele aspecte de calitate:

  • - calităţile nutriţionale şi organoleptice (gust, miros);
  • - aspectele optice (prezentare şi atracţie);
  • - securitatea bacteriologică, virusologică, parazitologică;
  • - securitatea cu privire la reziduurile nedorite (substanţe medicamentoase, metale grele, biotoxine, hidrocarburi clorurate, corpuri străine, ţesuturi patologice etc). 

Fiecare etapă de producţie este, în esenţă, un proces de fabricaţie, iar calitatea şi eficienţa produsului finit la nivelul fiecărui stagiu de producţie depinde de calitatea materiilor prime, gradul de instruire a personalului, consumurile specifice şi tehnologia cu care se lucrează. 

Controlul calităţii începe cu controlul fiecărei etape de producţie (materii prime furajere, calitate ou de incubaţie, calitate pui de o zi, calitate furaje etc.) şi continuă pe parcursul întregului proces de producţie. 

Creşterea tuturor categoriilor de păsări se face într-un mediu complet controlat, evitând pe această cale introducerea în ferme a oricăror germeni patogeni.

Reţetele folosite în nutriţia păsărilor au în vedere folosirea numai de surse salubre (nu se folosesc în hrana păsărilor făinuri proteice de origine animală, hormoni de creştere, organisme modificate genetic şi antibiotice ca factori de creştere), iar întocmirea acestora se face prin optimizare pe calculator. La nici o categorie de păsări nu este admis păscutul, din considerente sanitar – veterinare.