Securitatea Fermelor

Tipul de construcţie şi organizare a fermelor

  Fermele membre UCPR sunt construite şi organizate în concordanţă cu legislaţia română şi europeană în vigoare. Astfel, la intrarea în fermă sunt instalate dezinfectoare pentru roţile mijloacelor de transport, pompe de dezinfecţie, covoare de dezinfecţie, tăviţe de dezinfecţie pentru picioarele lucrătorilor. De asemenea, sunt amenajate spaţii speciale (filtru sanitar – veterinar) pentru schimbarea hainelor personalului care lucrează în ferme (cameră pentru haine de stradă, camera cu duşuri, cameră echipament de fermă).  La fermele mici cu o hală sau două aceste amenajări se fac direct la hală.

  Tipul de construcţie şi organizare a fermelor

   Fermele membre UCPR sunt construite şi organizate în concordanţă cu legislaţia română şi europeană în vigoare. Astfel, la intrarea în fermă sunt instalate dezinfectoare pentru roţile mijloacelor de transport, pompe de dezinfecţie, covoare de dezinfecţie, tăviţe de dezinfecţie pentru picioarele lucrătorilor. De asemenea, sunt amenajate spaţii speciale (filtru sanitar – veterinar) pentru schimbarea hainelor personalului care lucrează în ferme (cameră pentru haine de stradă, camera cu duşuri, cameră echipament de fermă).  La fermele mici cu o hală sau două aceste amenajări se fac direct la hală.
     
     Infrastructura fermelor asigură alei betonate până la intrarea în fiecare hală, deci cu posibilitate de dezinfecţie permanentă. Fermele sunt împrejmuite, zona din spatele gardului fiind zonă interzisă.
       
       Fermele sunt construite din beton şi cărămidă dar şi din panouri prefabricate tip sandwich. Sunt în principal hale oarbe (fără ferestre) doar cu fante făcute pentru admisia şi evacuarea aerului. Halele sunt etanşe, pentru a evita pătrunderea în interior a păsărilor sălbatice şi a rozătoarelor.
         
         În hala de păsări există posibilitatea dezinfecţiei mâinilor îngrijitorilor şi tăviţe cu dezinfectant pentru încălţămintea lucrătorilor.
           
           Popularea unei ferme se realizează folosindu-se următorii paşi:

            • Păsările crescute sunt livrate la abator, după terminarea ciclului de producţie. Înainte de livrarea la abator, păsările sunt inspectate de medicul veterinar privind starea de sănătate.
            • După inspecţia stării de sănătate se încarcă în mijloace de transport special amenajate şi sunt trimise la abator.
            • La abator sunt scoase din cuştile speciale şi agăţate pe conveerul pentru sacrificare. În acest moment un medic veterinar inspectează pasăre cu pasăre şi elimină păsările care nu corespund normelor.
            • Urmează un nou control de sănătate a păsărilor la abator, pe linia de eviscerare a păsărilor sacrificate de către un medic veterinar (reprezentând Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) care dă şi avizul de „verificat sanitar – veterinar” şi pune ştampila rotundă.
            • În hala de unde au plecat păsările spre abator se elimină aşternutul de pe sol, se spală, se dezinfectează, se decontaminează şi deparazitează, operaţiuni care se fac pentru toate halele din fermă. De asemenea, toată ferma se spală şi se dezinfectează pe aleile de acces.
            • Perioada dintre seriile de pui în aceeaşi fermă este de cel puţin 14 zile şi poate să ajungă până la 21 zile.
            • Înainte de introducerea unei noi serii de pui la creştere se verifică modul de dezinfecţie a halei şi a fermei, prin trimiterea de probe la laborator în vederea stabilirii NTG (numărului total de germeni). Dacă testul NTG este peste limitele admise se reia spălarea şi dezinfecţia halei până la atingerea normelor legale de securitate alimentară.
            • După populare, se supraveghează permanent, conform legislaţiei în vigoare, starea de sănătate a efectivului de păsări, prin urmărirea mortalităţii şi prin trimiterea de probe la laboratoarele autorizate, în vederea diagnosticării eventualelor boli.
            • Dacă pe toată perioada de creştere lucrurile evoluează normal din punctul de vedere al stării de sănătate, păsările sunt trimise la abator după procedura descrisă anterior. Dacă există suspiciuni cu privire la starea de sănătate se procedează conform legislaţiei în vigoare.
                     Conform procedurii descrise mai sus nu există posibilitatea ca un lot de păsări bolnave să ajungă în abator şi în nici un caz la vânzare către consumator. 
                      
                      Controlul fermelor de păsări
                        
                        Fermele avicole, indiferent de dimensiunea lor, sunt legate funcţional de staţia de incubaţie în amonte şi de abatorul sau centrul de colectare ouă, în aval.
                          
                          Ca şi construcţie, amplasare, tehnologii de creştere, tehnologii de furajare, confortul păsărilor şi protecţia mediului, toate fermele sunt dotate la fel, indiferent de dimensiunea lor. De asemenea, ca autorizare de funcţionare sanitar – veterinară, toate fermele trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii.
                            
                            Avantajul fermelor mici faţă de fermele mai mari vine din faptul că acestea au posibilitatea să menţină un microbism mai mic decât o fermă care dispune de mai multe hale în aceeaşi incintă.
                              
                              Atât fermele mici, cât şi fermele mari trebuie să fie performante pentru a fi eficiente. Performanţa în producţie este determinată de ritmul rapid de creştere a puilor sau de o bună producţie de ouă a găinilor, de mortalitatea lor scăzută şi de un consum eficientizat de furaje pe unitatea de produs. Performanţa înseamnă păsări sănătoase. În ceea ce priveşte supravegherea stării de sănătate a păsărilor, toate fermele care cresc păsări în sistem industrial aplică aceeaşi legislaţie. Supravegherea stării de sănătate a păsărilor se face prin medici veterinari angajaţi sau arondaţi şi de către laboratoare autorizate.
                                
                                Fermele mici livrează pui crescuţi şi supravegheaţi sanitar – veterinar, după aceleaşi tehnologii ca şi fermele mari, în abatoare autorizate care respectă normele sanitar – veterinare şi de igienă şi pe produsul finit se aplică ştampila de verificat sanitar – veterinar.
                                  
                                  Măsurile de mai jos se referă la toate tipurile de ferme organizate în sistem intensiv industrial, indiferent de mărimea lor.