CREȘTEREA PĂSĂRILOR ÎN UE ȘI SUA (STUDIU COMPARATIV)

CREȘTEREA  PĂSĂRILOR ÎN UE ȘI SUA (STUDIU COMPARATIV)

Studiu comparativ privind creșterea păsărilor în UE și SUA

După cum cunoașteți, în prezent, se nego­ciază Acordul TTIP (Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții) între UE și SUA, care presupune o piață liberă între cele două zone economice. 
Sectorul avicol este considerat de către producătorii avicoli din UE ca un sector foarte sensibil și care trebuie să beneficieze de un tratament preferențial în cadrul acestui Acord.
AVEC, Asociația Europeană a Procesatorilor și Comercianților de Carne de Pasăre, a realizat o cercetare științifică, cu sprijinul unui Institut din Olanda, care marchează diferențele semnificative între sectorul avicol din UE și SUA. În acest articol vă vom prezenta introducerea și concluziile finale ale acestui studiu.
UCPR, membră a AVEC, a susținut la nivelul instituțiilor statului, prin materiale scrise, necesitatea implicării în negocierea acestui Acord și tratamentul preferențial al aviculturii în cadrul acestuia.


1. INTRODUCERE

1.1. TTIP între UE și SUA

Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP), ai cărui termeni au fost recent  negociați, are ca principal scop acela de a asigura un acord de comerț liber între Uniunea Europeană și SUA. Negocierile au ca principal punct alinierea reglementărilor și standardelor în domeniul creșterii păsărilor, determinând astfel progresul concomitent al ambelor părți, prin îndepărtarea anumitor taxe și deschiderea piețelor. 
Procesul TTIP a fost inițiat în 2013. Discuțiile dintre Comisia Europeană și Reprezentantul Comerțului din partea SUA sunt în desfășurare continuă sub acest parteneriat. În UE, Consiliul European și Parlamentul European sunt, de asemenea, implicate în procesul de negociere și vor avea obligația de a aproba textul acordului negociat de către Comisie, în final. 

Conform documentului Comisiei Europene, Acordul TTIP se bazează pe trei elemente cheie, și anume:
- Accesul la piața de desfacere, prin îndepărtarea taxelor aplicate mărfurilor și restricțiilor privind serviciile, facilitându-se astfel accesul și, în același timp, investițiile;
- O mai bună coerență și cooperare din punct de vedere legislativ, prin distrugerea oricăror bariere legislative, considerate a nu fi necesare;
- O mai bună cooperare prin stabilirea unor standarde internaționale. 

Același document elaborat de Comisie evidențiază faptul că există diferite structuri legislative și practici în UE și SUA, iar acestea pot îngreuna accesul la piața de desfacere. Documentul afirmă mai departe faptul că UE „este în stadiul de discuții privind standardele și regulamentele, cu SUA, asupra unei condiții stricte: aceea de a nu renunța și de a nu slăbi protecția pe care o avem în Europa”. 
Mai departe, același document confirmă faptul că o aliniere din punct de vedere legislativ și o recunoaștere mutuală „va fi posibilă doar dacă se garantează o convergență reală privind siguranța necesară și respectarea standardelor stabilite referitor la mediul înconjurător”.
Sectorul producției de carne de pasăre este considerat unul sensibil în cadrul TTIP. Uniunea Europeană a înaintat o propunere legislativă privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS), din cadrul negocierilor TTIP. În plus, propunerea U.E. pentru textul legislativ asupra cooperării în TTIP include, la Articolul 17, bunăstarea animalelor. Textul propus afirmă faptul că părțile vor:
Recunoaște că animalele sunt ființe sensibile și că vor respecta condițiile de comerț cu animale vii și produse de origine animală, al căror scop este acela de a le proteja bunăstarea;
Întreprinde un schimb de informații, expertiză și experiență în domeniul bunăstării animalelor, cu scopul de a alinia standardele legislative privind creșterea, adăpostirea, manipularea, transportul și sacrificarea animalelor de interes economic;
Întări colaborarea privind cercetarea în dome­niul bunăstării animalelor, în vederea dezvoltării unor standarde corespunzătoare și cu fundament științific, referitor la creșterea animalelor și la tratamentul acestora în fermă, în timpul transportului și la sacrificare. 
Întreprinderile producătoare de carne de pasăre, precum Asociația Europeană a Procesatorilor și Comercianților de Carne de Pasăre (A.V.E.C.) și alte organizații reprezentative din diferite state membre ale UE și-au exprimat îngrijorarea privind posibilul impact al acordului TTIP asupra situației sectorului cărnii de pasăre din UE în viitor, mai ales în privința satisfacerii cerințelor consumatorilor și îndeplinirii așteptărilor acestora. Sectorul producător de carne de pasăre din UE este foarte puternic reglementat, iar problema asigurării unor standarde echivalente UE – SUA este cu atât mai importantă. 


1.2. Obiective generale ale acestui studiu

Obiectivul general al acestui studiu este acela de a furniza o comparație a cerințelor legislative și a practicilor cheie din sectorul producător al cărnii de pasăre din UE și cel din SUA. Studiul a fost realizat de către compania ADAS UK Ltd, în colaborare cu cercetători de la Universitatea din Arkansas, care s-au coordonat și au furnizat informațiile relevante cu privire la cerințele și practicile din SUA. 
Principalul scop este acela de a furniza informații clare și practice care să acopere anumite aspecte cheie, precum:
Sistemele de producție utilizate în sectorul producător al cărnii de pasăre, pentru selecție și creștere, practicile utilizate la incubație, transportul și cerințele lanțului alimentar, inclusiv testarea și monitorizarea;
Furnizarea de furaj, cu evidențierea referințelor privind materiile prime utilizate, aditivii, procesul de producție, recoltarea probelor și evaluarea calității;
Sacrificarea și procesarea, cu evidențierea referințelor privind igiena, inspecțiile, testarea și alte aspecte ale calității și siguranței alimentelor (de exemplu, procesul de răcire, conținutul de apă etc.). 
În plus față de legislația care se aplică pe teritoriul UE (sub forma regulamentelor și directivelor) și pe teritoriul SUA (legea federală), este posibil să fie aplicate și alte cerințe mai stricte în anumite state membre ale UE și în anumite state în SUA. Luând acestea în calcul, scopul acestui proiect a luat în considerare cerințele specifice statelor și practicile cheie din Franța, Germania și Polonia (ca state membre cu producția cea mai mare de carne de pui), unde acestea depășesc cerințele legislative generale ale UE. Această trecere în revistă a fost realizată cu ajutorul organismelor reprezentative fiecărui stat în parte. Pentru SUA, cerințele specifice statului au fost cele din Georgia, Arkansas și Alabama, acelea în care producția de carne de pui este cea mai ridicată de pe teritoriul SUA. 
Chiar dacă acest proiect identifică principalele diferențe între UE și SUA, potențialul impact al acestora nu este cuantificat în termeni financiari. 


2. CONCLUZII

Sectorul avicol este unul foarte dezvoltat și în continuă extindere, atât în UE cât și în SUA. Comerțul cu carne de pui este un element foarte important de ambele părți, însă între cele două nu există schimburi directe la ora actuală. 
Acest raport a identificat zone în care controlul legislativ și practicile comerciale sunt similare, precum și altele în care există diferențe între UE și SUA. În timp ce o parte dintre aceste diferențe au implicații pentru afaceri, în ceea ce privește costurile de producție și economia, precum și asupra consumatorilor și publicului larg, o evaluare a acestora nu se află printre obiectivele acestui studiu. 
În tabelul 1 sunt prezentate principalele arii luate în studiu, furnizând un rezumat al cerințelor legislative în aceste zone ale UE. În măsura în care există controale similare puse în aplicare în SUA acestea sunt, de asemenea, rezumate, făcându-se referință atât la controalele stabilite prin legislație cât și la cele voluntare.

Tabel - Studiu comparativ privind cresterea  pasarilor in UE si SUA