27.03.2018 - ADRESA catre GUVERNUL ROMANIEI

27.03.2018 - ADRESA catre GUVERNUL ROMANIEI

Adresa catre Guvernul Romaniei, MF, MADR, Consiliul ConcurenteiNr. 43 / 27.03.2018 - Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR)

Către: 
GUVERNUL ROMÂNIEI - Doamnei prim-ministru Vasilica-Viorica DĂNCILĂ
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - Domnului ministru Eugen Orlando TEODOROVICI
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE - Domnului ministru Petre DAEA
CONSILIUL CONCURENȚEI - Domnului președinte Bogdan-Marius CHIRIȚOIU
 
Stimată Doamnă,
Stimați Domni,
Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), membră a Organizației Interprofesionale pentru Carne de Pasăre, Ouă și Procesate din acestea, dorește să vă rețină atenția cu câteva probleme cu care se confruntă fermierii care produc ouă destinate consumului uman.
După cum cunoașteți, în perioada septembrie-decembrie 2017, în UE a existat o criză a ouălor de consum, criză determinată de contaminarea cu Fipronil a ouălor de consum în câteva țări ale UE. La această situație s-a adăugat, în mai mică măsură însă, evoluția gripei aviare în multe ferme din UE și de asemenea un focar de Salmonella la găini ouă consum în Polonia. Toate aceste probleme apărute în sectorul avicol al UE, au dus la eliminarea din producție a unui număr mare de găini care produc ouă și evident, la scăderea ofertei de ouă consum pe piața UE.
România, care deși nu a avut probleme cu nici unul din evenimentele de mai sus, a resimțit în piață această criză prin creșterea prețului ouălor de consum la poarta fermei, dar mai ales în rețeaua comercială. Facem mențiunea că, oul de consum este un produs care se vinde direct de la fermă în rețeaua comercială, fermierii făcând toate operațiunile necesare punerii pe piață, respectiv: produc ouăle, le sortează, le marchează, le ambalează și le transportă la magazin. Rețeaua comercială face practic doar stocarea pe perioadă limitată și comercializarea.
UCPR, preocupată de mai mulți ani de faptul că efectivele de găini ouătoare din fermele indus­triale nu cresc, rămânând constante în ultimii 4 ani la cca. 6 milioane de capete anual, în condițiile în care România este dependentă de importuri în lunile reci din an, a făcut o analiză a acestei situații.
În această analiză, s-au folosit următoarele:

 • evoluția prețului mediu lunar la poarta fermei, decembrie 2016 – februarie 2018, preluat din Observatorul Prețurilor UE;
 • Indicele Prețului de Consum decembrie 2016 – februarie 2018, preluat de INS;
 • importul lunar de ouă consum total și import (comerț intracomunitar) din Polonia, țară de unde se importă peste 80% din totalul ouălor importate în România, preluat de la INS.

Din analiză rezultă următoarele (tabelul 1):

 • prețul mediu la poarta fermei, în perioada ianuarie-decembrie 2017 a fost de 0,363 lei/ou, reprezentând 99,72% din prețul lunii decembrie 2016, în timp ce rețeaua comercială, în aceiași perioadă, a practicat prețuri reprezentând 103,38% față de prețul lunii decembrie 2016. Practic, inflația în piața ouălor a crescut doar în rețeaua comercială;
 • costul mediu estimat al unui ou produs în ferme industriale, sortat, marcat, ambalat și transportat la magazin este de 0,360 lei/ou;
 • începând cu luna februarie 2017 și până în luna octombrie 2017, prețul mediu la poarta fermei a fost sub costul de producție. În această perioadă prețul mediu de livrare a fost de 0,304 lei/ou față de 0,360 lei/ou cost de producție.
 • în perioada octombrie-decembrie 2017, prețul mediu de vânzare la poarta fermei a fost de 0,519 lei/ou, această situație fiind determinată de criza europeană și care nu se regăsește în fiecare an;
 • comparând perioada februarie-octombrie 2017 cu decembrie 2016, prețul la poarta fermei a scăzut cu 16,5% față de decembrie 2016, în timp ce rețeaua comercială a redus prețul doar cu 5,2% față de decembrie 2016;
 • cea mai accentuată scădere a prețului la poarta fermei, a fost în lunile mai, iunie, iulie 2017. În această perioadă prețul a fost mai mic față de decembrie 2016 cu 26,3%, în timp ce rețeaua comercială a redus prețul doar cu 8,1%.
 • în perioada octombrie-decembrie 2017 prețul la poarta fermei a crescut față de decembrie 2016 cu 42%, în timp ce rețeaua comercială a crescut prețul cu 27%. Creșterea doar cu 27% în rețeaua comercială în această perioadă a fost influențată și de intervenția autorităților pe această problemă.
 • în luna ianuarie 2018 prețul la poarta fermei a fost de 0,432 lei/ou, cu 21,5% mai mic față de decembrie 2017, în timp ce rețeaua comercială a redus prețul cu 1,98%;
 • în luna februarie 2018, prețul la poarta fermei a fost de 0,349 lei/ou, cu 36,55% mai mic față de luna decembrie 2017, în timp ce rețeaua comercială a redus prețul doar cu 5,97%.

 
Am analizat de asemenea importul de ouă consum din Polonia, țară care exportă cantități mari de ouă în România mai ales în lunile reci de iarnă, și am constatat următoarele (tabelul 2):

 • prețul mediu cumulat de import din Polonia, a fost în anul 2017 de 0,0898 Euro/ou (0,410 lei/ou);
 • prețul mediu la poarta fermei în Polonia în anul 2017, a fost de 0,0923 Euro/ou (0,422 lei/ou);
 • prețul mediu la poarta fermei în România în anul 2017 a fost de 0,0795 Euro /ou (0,363 lei/ou);
 • în perioada ianuarie-septembrie 2017, Polonia a exportat în România 73,25 mil. ouă cu prețul mediu cumulat de 0,0653 Euro/ou (0,298 lei/ou), față de 0,0815 Euro/ou (0,372 lei/ou) cât este la poarta fermei în Polonia și față de 0,0685 Euro/ou (0,313 lei/ou) prețul la poarta fermei din România;
 • în perioada octombrie-decembrie 2017 Polonia a exportat în România 59,94 mil. ouă cu prețul mediu de 0,1196 Euro/ou (0,546 lei/ou) față de 0,1249 Euro/ou (0,571 lei/ou) la poarta fermei în Polonia și față de 0,1127 Euro/ou (0,515 lei/ou) la poarta fermei în România;
 • de remarcat că singura lună din anul 2017 când prețul mediu de import din Polonia a fost peste prețul mediu la poarta fermei în Polonia, a fost în luna noiembrie, când s-a manifestat vârful crizei în UE. În această lună prețul de import a fost de 0,1393 Euro/ou față de 0,1343 Euro/ou la poarta fermei în Polonia. Toate celelalte 11 luni din an au avut prețul de import în România sub prețul la poarta fermei în Polonia.

 
Analiza importului și exportului total de ouă consum (tabelul 3) arată următoarele:

 • importul total de ouă consum în anul 2017 a fost de 163,12 mil. ouă, cu 39,22 mil. ouă mai mic decât în anul 2016;
 • importul total de ouă în lunile octombrie-decembrie 2017 a fost de 70,05 mil. ouă, cu 34,92 mil. ouă mai mic decât în aceeași perioadă a anului 2016;
 • exportul total de ouă consum în anul 2017 a fost de 158,37 mil. ouă, cu 44,15 mil. ouă mai mare decât în anul 2016;
 • exportul de ouă în perioada octombrie-decembrie 2017 a fost de 32,83 mil. ouă, cu 20,9 mil. ouă mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2016.

 
CONCLUZII:

 • prețul oului de consum la poarta fermei nu are o evoluție liniară. Acesta scade cca 8 luni din an sub costul de producție și doar 4 luni din an se vinde peste costul de producție;
 • recuperarea pierderilor suferite în perioada de preț mic este foarte dificilă, de cele mai multe ori fermierii închid anul fără profit sau cu profit aproape de zero.
 • rețeaua comercială nu scade prețurile la raft în aceeași măsură cu reducerea practicată de fermieri. Aceasta menține prețurile sus micșorând rulajul și determinând fermierul să ia decizii neeconomice (Ex.: livrarea găinilor înainte de termen);
 • în perioada februarie–octombrie 2017 și în lunile ianuarie și februarie 2018, fermierii au redus semnificativ prețurile în timp ce rețeaua comercială fie a redus prețurile nesemnificativ, fie de loc;
 • importurile de ouă din Polonia, se fac la prețuri de dumping, sub prețul practicat pe piața proprie a Poloniei, concurând neloial fermierii români care deși au prețuri mai mici la poarta fermei decât cei din Polonia nu pot concura cu prețurile inexplicabil de mici din Polonia;
 • importurile de ouă în perioada octombrie – decembrie 2016 reprezintă 51,9% din total import ouă consum și 42,9% din total import în aceeași perioadă a anului 2017. Această pondere însemnată a importurilor în anotimpul rece, arată dependența pieții de importuri în această perioadă;
 • practicile comerciale neloiale ale rețelei comerciale din România și importurile la prețuri de dupming, fac ca efectivele de găini ouătoare să nu crească numeric în fermele industriale, iar România să rămână dependentă de importuri mai ales în perioadele reci din an;
 • consumatorii din România, nu beneficiază de avantajele prețului mai mic la poarta fermei, față de media UE 28. În luna februarie 2018, prețul mediu la poarta fermei în România a fost de 0,349 lei/ou în timp ce în UE 28 prețul mediu la poarta fermei a fost de 0,443 lei/ou.

 
Având în vedere rezultatele și concluziile analizei realizate în cadrul UCPR, vă rugăm să ne sprijiniți în clarificarea următoarelor probleme:

 • în ce măsură aspectele prezentate în analiză și cele sesizate nouă de către fermieri (plata de taxe și servicii către rețeaua comercială mascată sub diferite forme) se constituie în practici comerciale neloiale, conform „Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente între întreprinderi” Bruxelles, 1 februarie 2016, 5747/16 și „Raport privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente” (2015/2016 INI) 18-0173/2016 Parlamentul European și conform Legii 321/2009 modificată;
 • în ce măsură este afectată competitivitatea întreprinderilor la nivel european și pertur­bată piața unui stat membru, conform art. 32, lit. b și d din TFUE, versiune consolidată;
 • în ce măsură este afectată la nivel național îndeplinirea obiectivelor Politicilor Agricole Comune conform art. 39 din TFUE, versiune consolidată;
 • în ce măsură putem vorbi de un posibil element de ajutor de stat în Polonia, conform articolului 107 și 108 din TFUE, așa cum sugerează CE – DG AGRI, ca răspuns la scrisoarea UCPR din data de 24 octombrie 2016;
 • care sunt instituțiile din România care au responsabilitate în aplicarea prevederilor Reg. 1234/2007, actualizat și înlocuit ulterior cu Regulamentul 1308/2013, de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulament unic OCP).

 
Vă informăm că, în ceea ce privește fraudele alimentare în piața ouălor de consum, UCPR s-a adresat deseori ANSVSA și ANPC, iar ca urmare a acestei colaborări s-au făcut progrese în eliminarea acestor fraude. Întrucât acestea nu sunt eliminate în totalitate, UCPR va colabora cu aceste instituții și în continuare pentru îmbunătățirea calității produselor de pe piață.
 
Vă rugăm să sprijiniți sectorul avicol fie direct, fie în colaborare cu alte instituții abilitate ale statului, în clarificarea problemelor ridicate de membrii UCPR.
 
Cu deosebită considerație,
 
PREȘEDINTE
Prof. univ. dr. ILIE VAN

27.03.2018