RESURSE UMANE

RESURSE UMANE

15/01/2020

Resurse Umane

În sectorul avicol sunt create la acest moment peste 30.000 de locuri de muncă legate direct de activităţile avicole şi, de asemenea, prin activităţi indirecte legate de avicultură mai sunt create aproximativ 100.000 de locuri de muncă (firme furnizoare de materii prime cerealiere, aditivi furajeri, medicamente şi dezinfectanţi pentru avicultură, distribuţie şi vânzare, servicii, fabrici de echipamente ambalaje, medicamente şi dezinfectanţi etc).
 

Nomenclatorul profesiilor şi a funcţiilor aferente din societăţile avicole (studii superioare şi medii)
 

1. Inginer Zootehnist - specializarea Zootehnie

Funcţii / Atribuţii în care pot fi încadraţi

a) Manager general (Director General)

b) Director Tehnic (Inginer Şef)

c) Manager (Şef) de fermă

d) Manager (Şef) staţie de incubaţie

e) Manager (Şef) fabrică de nutreţuri combinate

f) Nutriţionist

g) Manager (Şef) abator de păsări

h) Manager (Şef) secţie prelucrare carne şi preparate din carne de pasăre

i) Genetist – ameliorator

j) Manager (Şef) staţie sortare prelucrare ouă

k) Consultant de specialitate (nutriţie, tehnologie, reproducţie)

l) Asistenţă tehnică în transferul de tehnologii (extensie) 


2. Inginer Zootehnist - specializarea Tehnologia procesării produselor animale

Funcţii / Atribuţii în care pot fi încadraţi

a) Manager abator

b) Manager staţie sortare ambalare ouă

c) Manager laborator controlul calităţii cărnii şi ouălor

d) Marketingul produselor avicole

e) Manager distribuţie vânzare produse avicole  


3. Medic Veterinar

Funcţii / Atribuţii în care pot fi încadraţi

a) Manager general (Director General)

b) Director Tehnic (Inginer Şef)

c) Manager (Şef) de fermă

d) Manager (Şef) de staţie de incubaţie

e) Medic epizootolog şef

g) Medic veterinar platformă

h) Şef laborator veterinar

i) Manager (Şef) abator de păsări

j) Manager (Şef) secţie prelucrare carne şi preparate din carne de pasăre

k) Manager (Şef) staţie sortare prelucrare ouă


4. Economist - Studii superioare

Funcţii / Atribuţii în care pot fi încadraţi

a) Manager general

b) Manager financiar

e) Director economic (Şef contabil)

f) Director comercial (Marketing)

g) Şeful serviciu (Birou) contabilitate

h) Economist de fermă (sau staţie de incubaţie)

k) Economist de abator de păsări

l) Economist fabrică de nutreţuri combinate

m) Economist secţie prelucrare carne şi preparate din carne de pasăre

n) Economist staţie sortare prelucrare ouă  


5. Contabil (studii medii)

Funcţii / Atribuţii în care pot fi încadraţi

a) Şef birou contabilitate

b) Contabil – centru

c) Contabil fermă (staţie incubaţie)

d) Contabil abator păsări

e) Contabil fabrică de nutreţuri combinate

f) Contabil secţie prelucrare carne şi preparate din carne de pasăre

g) Contabil staţie sortare prelucrare ouă

h) Şef depozit (magazioner, gestionar)

i) Achizitor


6. Inginer Mecanic

Funcţii / Atribuţii în care pot fi încadraţi

a) Inginer mecanic şef

b) Inginer mecanic abator păsări

c) Inginer mecanic FNC 


7. Ingineri de alte specializări (electronist, energetician, constructor)

Funcţii / Atribuţii în care pot fi încadraţi

Se încadrează pe funcţii corespondente, conform pregătirii profesionale şi nevoilor reale ale societăţii.  


8. Tehnicieni (studii medii) - veterinari, mecanici, constructori, agronomi

Funcţii / Atribuţii în care pot fi încadraţi

Se încadrează pe funcţii corespunzătoare, conform pregătirii profesionale şi nevoilor reale ale societăţii (ferme, laboratoare, ateliere, alte activităţi). 


9. Ingineri în tehnologia produselor alimentare


-----------------------------------------


OPORTUNITATI DE ANGAJARE

Zilnic, numeroase companii caută în baza noastră de date.

Permiteţi-le să găsească şi CV-ul dumneavoastră!