Prof. univ. dr. ILIE VAN

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)
Apărut în 2008, AKIS este un concept folosit pentru descrierea unui sistem de inovație, care se axează pe organizațiile implicate, legăturile și interacțiunile dintre acestea, infrastructura instituțiilor, cu rezultatele și mecanismele bugetare. Scopul acestuia este acela de a crea conexiune între partea științifică și cea practică, amplificând astfel schimbul de cunoștințe, spre beneficiul fermierilor și altor specialiști din agricultură. read more

PLEDOARIE PENTRU APLICAREA INTEGRALĂ A PAC ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI

PLEDOARIE PENTRU APLICAREA INTEGRALĂ A PAC ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI
În anii '50, '60, secolul trecut, CEE (Comunitatea Economică Europeană), formată din șase țări membre la vremea respectivă, își asigura necesarul de produse agroalimentare esențiale la nivelul de 80% grad de autosuficiență. De aceea, statele membre fondatoare au fost de acord ca agricultura să fie inclusă în piața europeană, cu o politică agricolă comună (PAC) care să armonizeze politicile naționale de sprijin și să stabilească bariere vamale comune pentru bunurile venite din state nemembre. read more

IMBOGATIREA OUALOR CU NUTRIENTI BENEFICI

IMBOGATIREA OUALOR CU NUTRIENTI BENEFICI
Conceptul de aliment funcțional se referă la un produs alimentar care va „avea în plus față de impactul nutritiv de bază și efecte benefice asupra uneia sau mai multor funcții ale organismului uman, îmbunătățind condiția generală, implicit cea fizică, și scăzând riscul de evoluție a unor afecțiuni” (Siro et al., 2008). read more