Dr. PETRU BUNACIU; Biolog MARIA ELENA BUNACIU

Institutul de Cercetări pentru Creşterea Păsărilor şi Animalelor Mici Baloteşti

Institutul de Cercetări pentru Creşterea Păsărilor şi Animalelor Mici Baloteşti
Cercetarea ştiinţifică în domeniul zootehnic are începuturile în a doua jumătate a secolului XIX, în cadrul Catedrei de Zootehnie de la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, care îşi are originile în Institutul de Agricultură de la Pantelimon, înfiinţat în anul 1852, cât şi la Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, înfiinţată în anul 1856. Cercetările întreprinse în acea perioadă au vizat studiul cantitativ al producţiilor înregistrate în fermele individuale, precum şi date privind alimentaţia animalelor. read more