Societăţi Avicole Mari

Nr. crt. Denumire

1. AVI TOP
2. AVICARVIL
3. AVICOLA FOCŞANI
4. AVICOLA LUMINA
5. AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂU – Departament Avicola
6. TRANSAVIA (Punct de Lucru Alba Iulia)
7. VIS AGRI
8. TONELI HOLDING