AVICULTORUL MAGAZIN
Revista crescătorilor de păsări din România 

Apariție trimestrială

ISSN 2393-5006 (Print)
ISSN-L 2393-5006