Revista Avicultorul

 
Revistă trimestrială apărută sub egida UNIUNII CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DIN ROMÂNIA
 
 
Redactor-șef:
Dr. Ing. Ana-Maria Covașă
 
Colectivul redactional:
Prof. univ. dr. Ilie Van
Dr. ing. Ioan Popa
Prof. univ. dr. Gheorghe Stratulat
Prof. univ. dr. Valer Teușdea
Ing. Aurel Damian
 
Pentru contractarea de abonamente (semestriale sau anuale), persoa­ne­le interesate sunt rugate sã se adre­seze direct
la sediul Uniunii Crescătorilor de Păsări din România sau la unul din telefoanele:
021.666.37.65
0744.309.851
 
 
Revistă editată de S.C. EDITURA CERES S.A.
Piaţa Presei Libere nr. 1,
Corp C, et. 1, Bucureşti
Tel./Fax: 021-317.90.23
 
Layout & Print: TOTAL PUBLISHING
www.totalpublishing.ro